Privacy beleid

Laatst bijgewerkt op 29 november 2019

English Click here for the English language.

Deutsch Klicken Sie hier für die Deutsche Sprache.

 

Deze privacyverklaring vertelt u hoe wij, het ‘Digital Learning Program’ (D-Learning), uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt om onze service te kunnen verlenen aan u als gebruiker, aan opleiders (instructeurs), van welke aard dan ook, en aan centra door een eigen online ruimte te creëren, gevuld met tools die eenvoudig informatie verzameld en verwerkt.

Persoonlijke gegevens
Op grond van Verordening van de Europese “General Data Protection Regulation – GDPR” ( Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) wordt onder persoonsgegevens verstaan: “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name aan de hand van een identificatie, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificatie of door één of meerdere factoren met betrekking tot het fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

Waarom heeft het ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens nodig?
Om u de juiste informatie te kunnen verstrekken met betrekking tot uw brevetteringen en andere data moeten we persoonlijke gegevens verzamelen voor correspondentie doeleinden en om ons in staat te stellen om u te voorzien van onze service. In ieder geval, we zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de informatie die we verzamelen en gebruiken voor dit doel geschikt is. ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) is een bedrijf dat gegevensbescherming en het recht op privacy van zijn gebruikers hoog in het vaandel heeft staan en we hebben geen interesse in het verzamelen van gegevens anders dan dat wat we nodig hebben om de ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) systeem te laten werken voor je.

Zal het ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) mijn persoonlijke gegevens met iemand anders delen?
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden dienstverleners die gecontracteerd zijn om met het ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) systeem te werken. We doen dit omdat er een aantal diensten, zoals brevet specifieke informatie niet zal functioneren, tenzij we in staat zijn om deze transfers te maken. Deze dienstverleners zijn verplicht om uw gegevens veilig te bewaren en om ze alleen te gebruiken om de service te leveren die in uw naam noodzakelijk zijn. Als ze niet langer uw gegevens nodig hebben om deze service te vervullen, dienen zij deze gegevens te verwerken op een manier die in overeenstemming is met de procedures van dit ‘Digital Learning Program’ (D-Learning). Het doorgeven van uw gevoelige persoonlijke gegevens aan een derde partij zal alleen gebeuren met uw toestemming, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

Hoe zal het ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) de persoonlijke gegevens die het verzamelt over mij gebruiken?
‘Digital Learning Program’ (D-Learning) zal uw informatie verwerken (verzamelen, opslaan en gebruiken) op een manier die verenigbaar is met Verordening van de Europese General Data Protection Regulation – GDPR” (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG). We zullen proberen om uw gegevens correct en up-to-date te houden, en niet te bewaren voor een periode die langer is dan nodig. Digital Membership System’ (D-Member) houdt een register bij van de gegevens processen die voor elk type verzamelde gegevens bevat en is vastbesloten om alleen maar de minimale hoeveelheid gegevens die nodig zijn te verwerken. Digital Membership System’ (D-Member) is verplicht om bepaalde informatie te bewaren in overeenstemming met de wet, zoals de informatie die nodig is voor het vaststellen van een bepaald brevet. Hoe lang bepaalde vormen van persoonlijke gegevens moeten worden bewaard kan ook worden bepaald door specifieke vereisten binnen het bedrijfsleven of overheidsinstellingen.

Kan ik de persoonlijke gegevens die de organisatie van mij heeft zien?
‘Digital Learning Program’ (D-Learning) kan, op uw verzoek, bevestigen welke informatie wij over u hebben en hoe het wordt verwerkt. Als ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) daadwerkelijk persoonlijke gegevens over u hebt, dan kunt u de volgende informatie aanvragen:

Welke vormen van ID moet ik verstrekken om deze informatie te krijgen?
‘Digital Learning Program’ (D-Learning) accepteert een verzoek via een ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) account terwijl de persoon die het verzoek doet is aangemeld. In bepaalde omstandigheden kan ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) vragen om aanvullende informatie en de één van de volgende vormen van identificatie wanneer informatie over uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd:

 

GEGEVENSBELEID

 1. Toepassingsgebied
  Alle betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de eisen van de “General Data Protection Regulation – GDPR” (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG).

 2. Verantwoordelijkheden
  Alle betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de eisen van de “General Data Protection Regulation – GDPR” (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG).
  1. Waar ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) het hosten van een website voor eigen rekening doet, is de toezichthouder de verantwoordelijke voor alle verzamelde gegevens. Waar ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) gebruik maakt van de installatie van de ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) platform van iemand anders, is de gegevensverwerker van die betreffende site administrator de verantwoordelijke voor die installatie.
  2. Als ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) niet zelf een installatie van de Software Platform gebruikt, is het noch de toezichthouder, noch de gegevensverwerker verantwoordelijk. De rechten vallen dan op de mensen of organisaties die het ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) hebben geïnstalleerd en deze hosten.

 3. Privacyverklaring
  1. Wie zijn wij?
   ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) is een softwarebedrijf dat bedrijven toestaat een digitaal lessysteem te gebruiken, gevuld met tools die gemakkelijk persoonsregistratie, brevetteringen en aanverwante tools bevat.
   We verzamelen persoonlijke gegevens van u voor specifieke doeleinden. De aard van deze verzamelde gegevens is afhankelijk van uw interactie met ‘Digital Learning Program’ (D-Learning).

   Onze juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens:
   • Artikel 6.1 (a), GDPR, Toestemming;
   • Artikel 6.1 (b), GDPR, Contract;
   • Artikel 6.1 (f), GDPR, Juridische belangen.
   De gerechtvaardigde belangen die door ons worden nagestreefd, of derden die we gebruiken, zijn als volgt:
   • Werving en introductie van nieuwe gebruikers;
   • Noodcontacten voor mensen die ons systeem gebruiken voor gezondheid en veiligheid doeleinden;
   • Zakelijke ontwikkeling;
   • Het verstrekken login systemen voor gebruikers via hun bestaande social media-accounts.
   De bijzondere categorieën die betrekking hebben op persoonsgegevens zijn:
   • Biometrische gegeven in de vorm van gezichtsherkenning;
   • Medische gegevens met betrekking tot de gebruikers en andere mensen die bij of voor ons werken;
   • Eventuele speciale categorieën van bijzondere persoonsgegevens welke iedere gebruiker bijdraagt tijdens het gebruik van het ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) of een ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) website – bijvoorbeeld in een forum.

  2. Toestemming
   Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken specifiek voor de opgegeven doelen. Indien toestemming is vereist voor ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) om aanvullende gevoelige persoonsgegevens te verwerken, moet daar expliciet toestemming voor worden gegeven. Waar wij u vragen om gevoelige persoonsgegevens zullen wij u altijd informeren over waarom en hoe deze informatie zal worden gebruikt. Het akkoord gaan met deze privacyverklaring en de bijbehorende voorwaarden (indien van toepassing) (en eventuele Data Processing overeenkomsten, als ze op u van toepassing is) zal worden beschouwd als uitdrukkelijke toestemming en we zullen een kopie van de verslagen van die toestemming in ons archief houden voor controledoeleinden.
   U kunt toestemming te allen tijde intrekken door u te identificeren wat uw rol is in relatie tot ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) (gebruiker, instructeur, centrum, medewerker, ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) Partner, site administrator, etc.), en voor welke gegevens u die toestemming wilt laten intrekken.

  3. Openbaarmaking
   ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) geeft uw persoonlijke gegevens door aan bepaalde derden. ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) is een wereldwijd opererend bedrijf en maakt gebruik van Cloud services die kunnen worden benaderd door ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) werknemers in alle delen van de wereld, waaronder het hoofdkantoor in Nederland.

  4. Bewaartermijn
   ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) bewaard de verschillende vormen van persoonlijke gegevens zo lang als noodzakelijk en proportioneel is voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt zijn en zal de persoonlijke gegevens voor de kortst mogelijke tijd opslaan, rekening houdend met juridische en service-eisen. Voor verdere details over de retentie-periode voor een bepaald type van gegevens, neemt u dan contact op met privacy@d-learning-program.com.

  5. Uw rechten als betrokkene
   Op elk moment tijdens dat wij in het bezit zijn van of tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u, de betrokkene, de volgende rechten:
   • Recht van toegang – u hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u bewaren.
   • Recht van rectificatie – je hebt het recht de gegevens te corrigeren die wij over u bewaren die onjuist of onvolledig zijn.
   • Recht om te worden vergeten – in bepaalde omstandigheden kunt u vragen dat de gegevens die wij over u hebben, worden verwijderd uit onze administratie.
   • Recht op beperking van de verwerking – waar bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, heeft u een recht op het beperken van de verwerking.
   • Rechts van draagbaarheid – u hebt het recht de gegevens die wij over u hebben overgedragen worden aan een andere organisatie.
   • Recht op bezwaar – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, zoals direct marketing.
   • Recht om bezwaar te maken van geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering – u hebt ook het recht om te worden onderworpen aan de juridische gevolgen van de geautomatiseerde verwerking of profilering.
   • Recht op rechterlijke toetsing: in het geval dat ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) uw verzoek weigert op grond van het recht van toegang, zullen wij u voorzien van een reden waarom. U hebt het recht om te klagen, zoals beschreven in artikel 3.6 hieronder.

   Waar ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) zelf uw data controleert, kunt u een verzoek rechtstreeks aan de Data Protection Officer sturen via het e-mailadres dpo@d-learning-program.com.

   Waar ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) uw data verwerkt en handelt namens een verantwoordelijke derde partij (zoals een instructeur of centrum) alle ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) ontvangen verzoeken zullen worden doorgegeven aan de data verwerker van die derde partij.

  6. Klachten
   In het geval dat u een klacht wilt indienen over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door ‘Digital Learning Program’ (D-Learning), of hoe uw klacht is behandeld, hebt u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen met de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) of bij de ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) Data Protection Officer.

   Als u een klacht wilt indienen over hoe uw persoonlijke gegevens zijn ingevoerd in ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) door een derde partij (zoals beschreven in punt 3.5), dient u contact op te nemen de data verwerker van deze derde partij (bijvoorbeeld een instructeur of centrum).

   Contactdetails voor ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) klachtafhandeling:

   ‘Digital Learning Program’ (D-Learning) Data Protection Officer
   Postbus 171
   7940 AD Meppel
   E-mail: dpo@d-learning-program.com.

   Autoriteit Persoonsgegevens
   Postbus 93374
   2509 AJ Den Haag
   Tel: +31 – 70 – 8888500
   E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl