Instructeur specialty opleidingen

In deze groep vallen alle instructeur vervolgopleidingen die niet bij de gewone instructeur opleidingen behoren.

Het hoofddoel van de opleiding is om kennis en vaardigheden op te doen die noodzakelijk zijn om veilig en verantwoord een duiker op te leiden in een vervolgopleiding welke buiten de basisopleidingen valt.