Flag NL Klik links op de cursuscode om met deze opleiding in de Nederlandse taal te beginnen.

Tijdens de WOSD 'Instructeur niveau 2’ opleiding leert u hoe u WOSD basisopleidingen en enkele WOSD vervolgopleidingen moet voorbereiden, uitvoeren en brevetteren.

Na het met goed gevolg afleggen van deze Instructeur niveau 2 opleiding ontvangt u het WOSD brevet ‘Instructeur niveau 2’.