Samenvatting gegevensretentie

Deze samenvatting toont de standaardcategorieën en -doelen voor het bewaren van gebruikersinformatie. Bepaalde delen van het systeem kunnen meer specifieke categorieën en doelen hebben dan de hier vermelde.

Website

Categorie

Personal data

All date concerning the logged user


Doel

Registration for connecting to courses

Lawful connection to be sure that the correct certification belongs to the correct person.

Bewaarperiode
99 jaren
Wettelijke basis
Wettelijke verplichting (AVG Art 6.1(c)) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust
Reden voor het verwerken van gevoelige persoonlijke gegevens
Zwaarwegend algemeen belang (AVG Art. 9.2(g)) De verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene

Gebruikers

Categorie

Personal data

All date concerning the logged user


Doel

Registration for connecting to courses

Lawful connection to be sure that the correct certification belongs to the correct person.

Bewaarperiode
99 jaren
Wettelijke basis
Wettelijke verplichting (AVG Art 6.1(c)) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust
Reden voor het verwerken van gevoelige persoonlijke gegevens
Zwaarwegend algemeen belang (AVG Art. 9.2(g)) De verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene

Cursuscategorieën

Doel

Bewaarperiode
Er is geen bewaarperiode gedefinieerd

Cursussen

Categorie

Course data

All data concerning a specific course


Doel

Certification aproval

Lawful check to see if a person has the correct certification to conduct the activity.

Bewaarperiode
99 jaren
Wettelijke basis
Wettelijke verplichting (AVG Art 6.1(c)) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust
Reden voor het verwerken van gevoelige persoonlijke gegevens
Gegevens door de betrokkene openbaar gemaakt (AVG Art. 9.2(e)) De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt
Zwaarwegend algemeen belang (AVG Art. 9.2(g)) De verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene

Activiteiten modules

Doel

Bewaarperiode
Er is geen bewaarperiode gedefinieerd

Blokken

Doel

Bewaarperiode
Er is geen bewaarperiode gedefinieerd