Klik links op de cursuscode om met deze opleiding in de Nederlandse taal te beginnen.

Tijdens de WOSD ‘Duiker onder toezicht’ opleiding (W_DL1) leert u op een eenvoudige en veilige manier de basisregels en basisvaardigheden die een persoon nodig heeft om met standaard persluchtapparatuur te duiken tot een maximale diepte van 12 meter onder begeleiding van een actieve status WOSD 'Duikleider' of equivalent.

Na het met goed gevolg afleggen van deze opleiding ontvangt u het WOSD brevet ‘Duiker onder toezicht’.